oktober 2018

Systemhandlingsfasen framflyttad

Start på systemhandlingsprojektering är preliminärt flyttad från nov 2018 till jan 2019. Detta ska inte påverka den långsiktiga tidsplanen nämnvärt. Bakgrunden till fördröjningen är att de inkomna remissynpunkterna var mer omfattande än vad Akademiska hus förväntat sig och de behöver mer tid  för att analysera konsekvenserna av dem.

Informationsmöten 0