augusti 2018

Programhandlingen är ute för remiss

Den interna remissgranskningen för Forum Medicums programhandling pågår. Akademiska Hus har överlämnat ett programhandlingsmaterial för granskning till Lunds universitet. Vid denna granskning ska universitet säkerställa att våra krav är uppfyllda. Det gäller till exempel krav på funktioner, rumsutformning och arbetsmiljö som definierats av såväl Medicinska fakulteten som LU-byggnad. Programhandlingens syfte är att fastställa byggnadens grundläggande utformning och organisationsprinciper, man brukar … Läs mer

Informationsmöten 0