maj 2018

Projektrepresentanter var på HSC och informerade om projektet

Projektsamordningsgruppen höll informationsmöte på HSC och ett 40-tal kom för att lyssna. Dekan Erik Renström berättade om hur väl Forum Medicum lever upp till hans visioner om ett mer translationellt arbetssätt inom fakulteten. Han beklagade att det tagit så lång tid och hotade eller lovade att han skulle ta med en spade och börja bygga snart.

Informationsmöten 0