mars 2018

Akademiska Hus arbetar för fullt med projektet med sina konsulter

Arbetet med att planera Forum Medicum pågår för fullt med flera möten i veckan om tekniska lösningar, installationer, angöringar etc. Detta sköts helt och hållet av fastighetsägaren Akademiska Hus och deras konsulter. Arkitekterna arbetar i samråd med Akademiska Hus för att ta fram nya ritningar utifrån det rumsfunktionsprogram (RFP) som planeringsgrupperna har reviderat och levererat. RFP:t baseras på lokalförteckningen men … Läs mer

Informationsmöten 0