januari 2018

Vinnova satsar på forskning om avstressande utemiljöer. Avsiktsförklaring med Gerdahallen

Projektet ”Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden för ökad trivsel, samarbete och produktivitet” har beviljats bidrag från Vinnova. Projektet leds av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Alnarp och är ett samverkansprojekt med flera olika aktörer, bland annat Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Akademiska hus och Region Skåne. I Forum Medicumprojektet så följer vi denna forskning med stort intresse. Projektets syfte är att utveckla … Läs mer

Informationsmöten 0