december 2017

Arbetet med planeringen inom Forum Medicumprojektet fortsätter

Vid fakultetsstyrelsemötet idag presenterades en lägesrapport för Forum Medicumprojektet. Akademiska Hus har tillsammans med arkitekterna, Henning Larsen Arkitekter, arbetat med optimeringsstudier i syfte att hålla nere kostnaderna med beaktande av de funktionskrav vi har. Optimeringsstudierna har gällt vad som kan underlätta byggandet samt förenkla konstruktionen och förvaltningen av den nya byggnaden. De mest påtagliga förändringarna är att källarytan i det … Läs mer

Informationsmöten 0