Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Sida 1 / 1

december 13, 2017 | forummedicum

Arbetet med planeringen inom Forum Medicumprojektet fortsätter

Vid fakultetsstyrelsemötet idag presenterades en lägesrapport för Forum Medicumprojektet. Akademiska Hus har tillsammans med arkitekterna, Henning Larsen Arkitekter, arbetat med optimeringsstudier i syfte att …
  • Informationsmöten
0 Kommentarer