oktober 2017

Forum Medicum MoRe lab

Planerna för ett framtida hälsovetenskapligt lab för Forum Medicum pågår. Det har fått arbetsnamnet Forum Medicum MoRe Lab (Movement & Reality lab). Steven Schmidt har varit runt och presenterat detta för fakultetsstyrelse och på fakultetens infrastrukturmässa. Med Forum Medicum MoRe lab kommer Lunds universitet att etablera en unik forskningsinfrastruktur inom det hälsovetenskapliga området. Denna infrastruktur innebär en viktig resurs även … Läs mer

Informationsmöten 0