augusti 2017

Kommunens detaljplan för Forum Medicum är på gång

Lunds kommun har skickat ut ett pressmeddelande om att deras stadsbyggnadskontor har fått i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram ett nytt förslag på detaljplan för Forum Medicum.

Informationsmöten 0