december 2016

God jul och gott nytt år!!

Styrgruppen diskuterade LU-byggnads åtgärder Styrgruppen ser positivt på att förslaget innebär samma gestaltning och integrering som Henning Larsens ursprungliga förslag och att det därmed inte innebär några större förändringar i den övergripandande utformningen bortsett från den minskade ytan som beskrivs i den reviderade lokalförteckningen.

Informationsmöten 0