november 2016

LU-byggnads konsekvensbeskrivning

På fakultetsstyrelsemötet 22/11 presenterade LU-byggnad en konsekvensbeskrivning med åtgärder som kan leda till besparingar för att nå fakultetsstyrelsens beslutade takkostnad på 30 miljoner kronor. Förslagen på åtgärder är bland annat att omfattningen av ombyggnation av befintliga hus minskas, att restaurangen ligger kvar där den ligger idag och att nybyggnationen och befintliga byggnader ges en enklare integrering. Den största föreslagna kostnadsminskningen … Läs mer

Informationsmöten 0

Frågor om kostnaderna för Forum Medicum

Det har kommit upp flera frågor om kostnaderna för Forum Medicum. Här nedan försöker vi svara på dem: Behöver vi Forum Medicum, det finns ju många tomma lokaler på BMC idag? Det finns inte så mycket tomma lokaler, under hösten 2016 var det 3600 kvm (behovet är 12 000 kvm) och till våren så kommer 2 000 kvm av dem att … Läs mer

Informationsmöten 0