september 2016

Informationsmöten på HSC och BMC

Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson har hållit informationsmöten om Forum Medicumprojektet på HSC och BMC. Det var roligt att se att så många kom. Hon berättade om vad som hon anser är fakultetens viktigaste projekt just nu och de visioner som ligger bakom. Visionerna är att samla fakultetens studenter och medarbetare, att skapa förutsättningar för ett mer tvärvetenskapligt arbetssätt och förutsättningar för … Läs mer

Allmän information/Informationsmöten 0