juli 2016

Reviderad lokalförteckning med förklarande missiv

Styrgruppen har levererat en reviderad lokalförteckning till dekanus tillsammans med ett missiv som beskriver Forum Medicums bärande visioner och idékoncept  samt förslag på inplaceringar av de olika verksamheter som omfattas. Länk till missivet Länk till den reviderade lokalförteckningen Beräkning av kostnader

Informationsmöten 0

Forum Medicum i media

Sydsvenskan har skrivit om Forum Medicum, det är kul att de uppmärksammar vårt projekt!  Läs artikeln här: http://www.sydsvenskan.se/2016-07-08/oklart-vad-det-blir-av-forum-medicum Här kommer några förtydliganden angående artikeln: En kostnadsökning för grundutbildningen på 40 mkr (miljoner kronor) har aldrig varit aktuell och att lägga ner någon utbildning har heller aldrig varit på tal. Kostnadsökningen utifrån de uppgifter styrgruppen tagit fram är på 36 mkr … Läs mer

Informationsmöten 0