juni 2016

Styrgruppen har haft möte

Styrgruppen för Forum Medicum har haft ett extra möte för att diskutera fakultetsstyrelsen (MFS) beslut från den 8 juni. Styrgruppen konstaterar att den efterfrågade reduceringen av kvadratmeterkostnaden ligger utanför vad styrgruppen kan leverera. För att ta fram en säkrare kostnad än den ”nyckeltalsbaserade”  uppskattning som styrgruppen lämnat som vägledning till MFS inför beslut om takkostnad krävs  i första hand den … Läs mer

Informationsmöten 0

Fakultetsstyrelsens beslut angående takkostnad

Fakultetsstyrelsen har nu tagit beslut i ärendet om Forum Medicums takkostnad. De beslutade “att ett vidareutvecklat förslag ska utarbetas på Forum Medicum med utgångspunkt i befintlig visualisering men med en takkostnad för tillkommande hyra på 30 miljoner kronor att jämföras med det av styrgruppen föreslagna om drygt 36 miljoner kronor. Vägledande för förslaget är att detta ska uppnås genom att … Läs mer

Informationsmöten 0