Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet där verksamheterna vid nuvarande HSC och BMC integreras

Sida 1 / 1

april 14, 2016 | forummedicum

Informationsmöte på HSC – april

Vi har haft ett informationsmöte på HSC om status i projektet. Ingemar Carlstedt berättade att arkitekterna har tagit fram nya skisser som de presenterat …
  • Allmän information
  • Informationsmöten
0 Kommentarer