april 2016

Fakultetsstyrelsen har beslutat att Forum Medicum ska realiseras!

På senaste fakultetsstyrelsemötet så beslutades det att Forum Medicum ska realiseras. Beslut om takkostand för projektet bordlades tills dess att styrelsen har fått in ett mer detaljerat beslutsunderlag. Läs protokollet och bilagor (punkt 32)

Informationsmöten 0

Informationsmöte på HSC – april

Vi har haft ett informationsmöte på HSC om status i projektet. Ingemar Carlstedt berättade att arkitekterna har tagit fram nya skisser som de presenterat för projektgrupperna. De nya skisserna innehåller förslag på placeringar och fördelning av ytor. Styrgruppen arbetar nu med att ta fram ett slutgiltigt lokalprogram. Alla lokalbehov ska vara välmotiverade och i beräkningarna ska det ingå ett bättre … Läs mer

Allmän information/Informationsmöten 0