februari 2016

Övergripande inplaceringar av verksamheter i Forum Medicum

Henning Larsens spännande förslag är i ett tidigt skede. Nu gäller det att vi tillsammans skapar ett hus som lever upp till våra behov samtidigt som det behåller de kvaliteter som Henning Larsen tagit fram med ljus, rymd och integration. Arbetet med Forum Medicum har nu kommit in i en mer konkretiserande fas. De fyra projektgrupperna arbetar vidare med sina … Läs mer

Allmän information 0