december 2015

Ny projektorganisation för Forum Medicum

Fakultetsstyrelsen har beslutat att gå vidare med nästa steg i processen och ta fram programhandlingar för Forum Medicum. Ett arbete som kan beskrivas som ”rätt rum på rätt plats”. För att göra detta har en ny projektorganisationen utsetts. Fyra projektgrupper ska arbeta utifrån fyra olika fokusområden. Varje projektgrupp har en ordförande och en biträdande ordförande utsedd av dekanus:

Informationsmöten 0

Informationsmöte på HSC

Intresset var stort när Ingemar Carstedt informerade om Forum Medicum på HSC. Han visade bilder på Henning Larsens vinnande arkitektförslag med sin tydliga integrering av de olika huskropparna och berättade om vad som händer nu i projektet. Först kommer det att vara en mer övergripande översyn av placeringar av olika verksamheter, “rätt rum på rätt plats”. Därefter kommer projektgrupper att … Läs mer

Informationsmöten 2

Studiebesök på Niagara -Malmö Högskolas nya byggnad

Forum Medicums styrgrupp har besökt Niagara, Malmö högskolas (MAH) nya byggnad intill Malmö centralstation. Niagara är en 25 000 kvm stor byggnad (lika stor som Forum Medicum med ny- och ombyggnad) där tre fakulteter flyttat ihop i år och gett plats till 500 medarbetare och 4 500 studenter.

Allmän information/studiebesök Etiketter , , | 0