oktober 2015

Rum för aktivt lärande på HSC

På HSC har ett nytt rum för aktivt lärande inretts. Med en stor workshop invigdes rummet den 18 september och är nu öppen för bokning. Rummet har inretts för att underlätta studentaktivt lärande och ge lärare och studenter tillfälle att testa vilka möjligheter ett sådant rum ger. Erfarenheterna från användning av rummet kommer att användas i Forum Medicum projektet, när … Läs mer

Informationsmöten 0