september 2015

Arkitekternas förslag klara!

De tre arkitektbyråerna har nu haft slutpresentationer av sina gestaltningsförslag för Forum Medicum. Inbjudna till slutpresentationen var fakultetsstyrelse, fakultetsledning, nämndsordföranden, styrgrupp, prefekter och administrativa chefer i Lund. Det var tre spännande och attraktiva förslag som presenterades. De var väldigt olika men hade ändå hade en del gemensamt. Gemensamt för dem alla var att det slagit an på att det skulle … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning/Informationsmöten 0

Arkitekter arbetar för fullt med förslag på ett Forum Medicum

Under sommaren har tre arkitektbyråer arbetat med att ta fram konkreta förslag på hur en ny byggnad intill nuvarande BMC skulle kunna se ut och hur det ska anslutas till befintliga byggnader. Som underlag har de konceptkatalogen med lokalförteckning. Det är ett komplext projekt att placera in våra verksamheter och knyta samman nya och gamla byggnader till ett samlat centrum.

Informationsmöten 0