december 2014

Nytt uppdrag att gå vidare

Forum Medicums styrgrupp har fått ett nytt uppdrag av dekanus att  gå vidare och titta på utformning av själva byggnaden. En grupp med representanter från bl.a. LU-byggnad, Lunds kommun och fakulteten arbetar just nu med att skriva en uppdragsbeskrivning för att få olika  arkitektföretag att presentera oberoende förslag på utformning av Forum Medicum. Ett skäl till att ta fram några … Läs mer

Informationsmöten 0