Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet där verksamheterna vid nuvarande HSC och BMC integreras

Sida 1 / 1

december 22, 2014 | forummedicum

Nytt uppdrag att gå vidare

Forum Medicums styrgrupp har fått ett nytt uppdrag av dekanus att  gå vidare och titta på utformning av själva byggnaden. En grupp med representanter …
  • Informationsmöten
0 Kommentarer