juni 2014

Konceptkatalogen presenterad

Presentationen av konceptkatalogen lockade runt sextio personer. Konceptkatalogen är resultatet av vårens arbete och ska sammanfatta alla de idéer och behov som kommit upp i de workshopar, arbetsgruppsmöten och inventeringar som genomförts under våren. Informationsmötet inleddes av dekanus Gunilla Westergren-Thorsson som påminde om den strategiska planens mål med bättre samverkan inom fakulteten och att ett nytt hälsovetenskapligt och medicinskt kunskapscentrum … Läs mer

Allmän information/Informationsmöten 0