maj 2014

Presentation av konceptkatalog och lokalprogram

Vårens arbete är färdigt! Arbetsgruppernas arbete har med hjälp av arkitektkonsulter konkretiserats till övergripande förslag på hur de olika miljöerna kan utformas, i en konceptkatalog och en lokalförteckning. Arbetet utgår ifrån de visioner som kom fram i förstudiearbetet och vad som framkommit under workshopar med representanter från verksamheten. Materialet presenterades för fakultetsstyrelsen den 2 juni. Den 19 juni är medarbetare … Läs mer

Informationsmöten 0

Om arbetsmiljöer i media

Det har skrivits en del om kontorsmiljöer i media den senaste tiden. Vi i Forum Medicum-projektet följer det med intresse eftersom det är dessa frågor vi arbetar med. Här är några länkar på artiklar i Sydsvenskan som handlar om olika kontorstyper: Den 3 maj skrev Sarah Nylundh om hur arbetsmiljön  kan påverka vår effektivitet och vårt välbefinnande. Hur viktigt det … Läs mer

Informationsmöten 0