mars 2014

Workshop om det goda bemötandet av studenter

Tolv medarbetare och studentrepresentanter träffades för att diskutera hur fakulteten bäst kan tillgodose studenternas behov av service och stöd. Bland dagens befintliga servicefunktioner nämndes Internationella avdelningen, studievägledningen, bibliotek och IT-avdelning, kursexpedition mm. När det gäller kursinformation så skiljer sig stödet till studenterna mycket beroende på vilken utbildning de är på men även vilken kurs de går. Detta skapar förvirring bland … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner 0

Workshop om det goda bemötandet för anställda

Nu har workshopen om det goda bemötandet för anställda hållits och 24 deltagare från hela verksamheten deltog. Jakob Donnér uppmanade de närvarande att vända på Uppsala universitets devis ”att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större”- vi ska tänka tvärtom. Första uppgiften byggde på individuella reflektioner om möjligheter och hot med ett Forum Medicum. Deltagarna lyfte många möjligheter: … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner Etiketter , , , | 0

Studiebesök i Örebro och på KI

Representanter från projektet har varit på Örebro universitet och besökt deras nya lokaler för läkarutbildningen och på KI, där man tittade på deras studentcentrum och undervisningslokaler.  I Örebro har man satsat stort på sin nya läkarutbildning och har byggt ca 9000 kvm för de snart 480 studenterna. Huset är lokaliserat väldigt nära sjukhuset, med kulvertförbindelse. Man har satsat på många … Läs mer

Allmän information/studiebesök Etiketter , , , | 0

Ny studie visar att stora öppna kontorslandskap ger ökad sjukskrivning

I en ny studie från Stressforskningsinstitutet, redovisad i tidskriften Ergonomics har man jämfört arbetsplatstyp med sjukfrånvaro. Undersökningen bygger på svar från ca 1 800 anställda i Sverige som arbetar i sju olika kontorstyper (se definitionerna) allt från eget rum till öppet landskap.

Allmän information/Arbetsgrupp-forskning Etiketter , | 0

Workshop om det publika rummet

Nu har workshopen om det publika rummet hållits. Runt 20 medarbetare från hela verksamheten fick fundera och diskutera kring vilka publika funktioner vi ska erbjuda allmänheten och hur vi kan skapa ytor för detta. I en första övning fick deltagarna brainstorma kring vilka möjligheter, funktioner och hot de kan se med Forum Medicum. Som möjligheter nämndes mötesplatser för studenter, medarbetare … Läs mer

Arbetsgrupp stödfunktioner/Informationsmöten 0