februari 2014

Sammanställning från workshopen om den goda arbetsplatsen

Arkitektkonsulterna har nu sammanställt resultaten från workshopen om den goda arbetsplatsen. I uppgiften där deltagarna fick beskriva sina aktiviteter under en arbetsdag kom fram att det ofta var både mycket enskilt arbete som skrivande, tänkande och förberedelser men också mycket samarbeten med möten och handledning. Som speciella behov och typ av lokaler nämndes små samtalsrum, tysta rum, rum för virtuella … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp-forskning 0

Workshop om den goda arbetsplatsen

Vi har haft en workshop om den goda arbetsplatsen, anordnad av våra arkitektkonsulter Mannheimer/Fojab. Inbjudna var arbetsgruppen för den goda arbetsplatsen och representanter från HSCs forskargrupper, som har fått den fina titeln FM-ambassadörer. Som uppgift fick deltagarna fundera på vilka aktiviteter de utför under en dag och hur deras arbetssätt ser ut. Utifrån det fick de sen gruppvis diskutera vilka … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp-forskning 0