januari 2014

Workshop om våra framtida undervisnings- och studielokaler

Den första workshopen med arkitektkonsulterna har gått av stapeln. Fokus var på utformning av studielokaler. Tjugo personer från fakulteten var inbjudna för att diskutera det goda lärandet. Workshopen inleddes med att deltagarna fick se bildspel och filmer av befintliga lokaler och inspirerande miljöer, som exempel visades bland annat Campus Roskilde och University of Manchester.

Arbetsgrupp-utbildning 0