december 2013

Studiebesök på Malmö högskola om deras byggprojekt Niagara

En delegation med representanter från arbetsgrupper och styrgrupp var på studiebesök på Malmö högskola för att höra om deras nybygge Niagara som ska vara klart 2015. Vi träffade MAHs byggchef och projektledare. De berättade om den nya bygget Niagara på 25000 kvm som ska ersätta lokaler på totalt 40 000 kvm fördelat på nio hus. I Niagaraprojektet vill man, precis som … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning/studiebesök 0

Arbetsgruppen för forskning utser FM-ambassadörer

Arbetsgruppen för forskning träffades för att diskutera upplägg för arbetet som ska ske till våren med arkitekterna. De handlar främst om att planera workshop/ar.  Gruppen ställde upp på de slutsatser som framkommit under våren och höstens diskussioner om flexibla planlösningar – med en mix av olika typer av arbetsplatser, återkommande ”miljötyper” där inredningen styrs av aktiviteterna som ska utföras. – … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp-forskning 0

Storlek och utformning på undervisningslokaler

Arbetsgruppen med inriktning på utbildning har haft möte igen. Diskussionen handlade om hur många undervisningsalar vi behöver i ett framtida Forum Medicum och vilka storlekstyper som är ideala. Gudrun Edgren och Lena Stenson har pratat med alla programdirektörerna. De minsta grupprummen bör ta minst 10 personer och av den storleken behövs ganska många. Dessa grupprum kan också användas av studenterna … Läs mer

Arbetsgrupp-utbildning/Informationsmöten 0

Arbetsgruppen för stödfunktioner har börjat sitt arbete!

Arbetsgruppen med inriktning på stödfunktioner har haft sin kick-off.  De flesta var nya i projektet och fick en introduktion om Forum Medicum. Denna grupp kommer att arbeta vidare med visionsgruppens idéer, t ex metaforen om ett stadscentrum med flera torg och mötesplatser, en välkomnande reception riktad mot såväl besökare som anställda och studenter, möjlighet till flexibelt utnyttjande av en del … Läs mer

Arbetsgrupp stödfunktioner 0

Arkitektkonsulter valda!

En andra konkurrensutsättning har gjorts på de tre arkitektfirmor som har ramavtal. Alla tre skickade in ett anbud och presenterade sitt upplägg för Forum Medicums styrgrupp och LU-byggnad. Utifrån presentationen och anbuden gjordes sedan en poängbedömning utifrån vissa kriterier. När poängresultaten räknades ihop stod det klart att Lisa Mannheimer/Fojab var de som fick högst poäng och fick därmed uppdraget. Arkitektkonsulternas … Läs mer

Allmän information/Informationsmöten 0