september 2013

Arbetsgruppen med inriktning på den goda arbetsplatsen har startat

Nu har även arbetsgruppen för forskning haft sin första träff med sina nya deltagare. Vilka som ingår i gruppen kan du se under projektdeltagare. De fick en presentation av projektet och uppdraget. Arbetsgruppen ska med hjälp av konsulter utreda behovet av arbetsplatser och forskningsmiljöer; vilka typer av lokaler som behövs och hur många. Arbetsgruppen ska fundera på funktion. Och man … Läs mer

Arbetsgrupp-forskning 0

Arbetsgruppen för utbildning är i gång

Ett första möte har hållits med de nya gruppmedlemmarna, se deltagare. De har satts in i projektet och det som kom fram ur visionsgruppernas arbete under förstudiefasen. Nu gäller det för arbetsgrupperna att fortsätta konkretisera visionerna ur förstudierapporten. Under mötet diskuterade deltagarna hur de tror våra framtida utbildningar kommer att genomföras och kräva för lokaler. De två huvudfrågorna är: hur … Läs mer

Arbetsgrupp-utbildning 0