april 2013

Visionsgruppen för stödfunktioner hade sitt tredje möte

Man fortsatte diskussionen utifrån frågorna: vilka stödfunktioner bör vara tillgängliga ute bland människor (besökare, medarbetare och studenter) och var en dela av det första goda mötet, ska det vara samma för studenter och medarbetare och ska vi organisera stödfunktionerna som ett varuhus, en galleria eller ett stadscentrum? Diskussionen resulterade i och kretsade kring en skiss (se bild) vars centrum utgör … Läs mer

Visionsarbete - stödfunktioner Etiketter , , , , , , | 0

Inventeringsmöte med institutionsledningarna

Vi har träffat institutionsledningarna för att be dem uppskatta de nuvarande och framtida lokalbehoven. Frågor som kom upp var om det är en fördel eller en nackdel att lägga kanslierna nära varandra? En uppfattning var att det var viktigare att sitta nära sin verksamhet än att sitta nära övriga kanslifunktioner, men för andra spelade det mindre roll eftersom att deras verksamhet ändå … Läs mer

Informationsmöten Etiketter , , | 0

Inventering om lokalbehoven för våra utbildningar

Nu har vi träffat representanter för våra utbildningar för att höra hur deras lokalbehov ser ut idag och vad de tror om de framtida behoven. Diskussionerna rörde antalet studenter, studenternas fördelning över terminen, vilken typ av lokaler som behövs i framtiden och hur vi placerar lärar-/forskarrummen. Hela fakulteten har runt 3000 studenter idag och enligt prognoserna blir det 3500 år … Läs mer

Informationsmöten Etiketter , , , , | 0

VR-ansökan om ett “Forum Medicum Exercise & Reality Lab” inlämnad

I visionsarbetet med inriktning på forskning så har visionen om ett ”Reality lab” diskuterats mycket. En nationell forskningsanläggning där man kan skapa verklighetstrogna inomhus- och utomhusmiljöer i naturlig storlek. Visionen, som kommer från professor Susanne Iwarsson, har resulterat i en ansökan till Vetenskapsrådet (VR) om ett ”Forum Medicum Exercise & Reality Lab” vid Lunds universitet. Ansökan avser finansiering till ett … Läs mer

Visionsarbete - forskning Etiketter , | 0

Visionsgruppen för stödfunktioner hade sin andra träff

Visionsgruppen för stödfunktioner träffades i tisdags för att fortsätta diskutera hur vi ska ordna våra stödfunktioner i framtiden. Samtalsämnena kretsade kring behovet av personliga möten och om man ska ha uppsökande verksamhet eller en stadig kontorsbemanning samt vem som arbetar utåt och vilka som arbetar mer internt. Frågan om i vilken utsträckning det personliga mötet behövs i framtiden skapade debatt … Läs mer

Visionsarbete - stödfunktioner Etiketter , , | 0

Visionsgruppen för forskning hade sin fjärde träff

Visionsgruppen för forskning hade sitt sista möte innan visionsdagen igår.  Ansökan om finansiellt stöd till utredning av ett reality labb är inskickad till Vetenskapsrådet. Ett sådant labb hoppas man kunna lägga nära den övriga verksamheten så att det blir effektivt för forskare och studenter att använda det. Nya önskemål som kom upp på detta möte var fler samtals-/intervjurum. Standardiserade lokaler … Läs mer

Visionsarbete - forskning Etiketter , , , , | 0