februari 2013

Beslut om förstudie för ett framtida HSC

Dekanus har beslutat starta en förstudie för att utreda idén med ett nytt forsknings- och utbildningscentrum, under projektnamnet Forum Medicum. Förstudien ska belysa de möjligheter och fördelar som en samlokalisering av HSC:s och BMC:s verksamheter inom ett integrerat centrum kan ge. HSC:s lokaler på Baravägen är inte optimala och kan inte bli funktionella utan betydande renovering och ombyggnation. Därför har … Läs mer

Informationsmöten Etiketter , , , | 0

Forum Medicum är namnet på ett samlat medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum, där Medicinska fakultetens verksamheter på Health Sciences Centre (HSC) och BMC (Biomedical Center) integreras mitt på universitetets kunskapsstråk.

Informationsmöten 0